top of page
Dòng acrylic KA003

Dòng acrylic KA003

KA003 là chất kết dính hai thành phần gốc acrylic được đóng rắn ở nhiệt độ phòng. Không cần xử lý bề mặt đặc biệt. Loại nhựa này có khả năng kết dính tuyệt vời với nhiều vật liệu có năng lượng bề mặt thấp sau khi đóng rắn. Chẳng hạn như polypropylene (PP), polyethylene (PE) và polyolefin nhiệt dẻo (TPO). Nó có thể thay thế đinh vít, đinh tán, hàn nhựa và các quy trình hai bước, bao gồm cả chất ăn mòn hóa học, sơn lót hoặc xử lý bề mặt trong nhiều ứng dụng.

1. 本產品混合後具有良好的操作性。
2. 具有異種基材的接著能力。
3. 熱可塑聚烯烴彈性體 的結構接著。
4. 不需要任 何表面處理。
5. 具有優良耐化性 耐水性。
6. 本產品符合 2011/65/EU RoHS 法規規範。

B. 顔色1(樹脂): 乳白色
C. 顔色2(硬化劑): 淡黃色
bottom of page