top of page

Chính sách bảo mật

​永寬化學有限公司 Everwide Chemical Co.

Everwide Chemical Co., Ltd. điều hành trang web www.everwide.com.tw, ​​cung cấp các dịch vụ.

Nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, trang web Everwide Chemical, trang này được sử dụng để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân.

Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Chính sách Bảo mật của chúng tôi được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Mẫu Chính sách Bảo mật.

Các điều khoản được sử dụng trong Chính sách Bảo mật này có cùng ý nghĩa với Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập tại www.everwide.com.tw, ​​trừ khi được định nghĩa khác trong Chính sách Bảo mật này.

Thu thập và sử dụng thông tin
Để có trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, số điện thoại và địa chỉ bưu điện của bạn. Thông tin chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn
.

Dữ liệu lịch sử truy cập
Chúng tôi muốn thông báo với bạn rằng bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin được gọi là dữ liệu nhật ký mà trình duyệt của bạn gửi cho chúng tôi. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm những thứ như địa chỉ Giao thức Internet ("IP") trên máy tính của bạn, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày và giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó và thông tin thống kê khác.

 

Trình duyệt Cookie
Cookie là một tệp chứa một lượng nhỏ dữ liệu, thường được sử dụng làm mã định danh duy nhất ẩn danh. Thông tin này được gửi đến trình duyệt của bạn từ các trang web bạn truy cập và được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn.

Trang web của chúng tôi sử dụng những "cookie" này để thu thập thông tin và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể chọn chấp nhận hoặc từ chối các cookie này và biết khi nào một cookie được gửi đến máy tính của bạn. Nếu bạn chọn từ chối cookie của chúng tôi, bạn có thể không sử dụng được một số phần của dịch vụ của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin chung về cookie, vui lòng đọc "Cookie là gì".

 

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thu hút các công ty và cá nhân bên thứ ba vì những lý do sau:

Để quảng bá dịch vụ của chúng tôi;
Để cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi;
Để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc giúp chúng tôi phân tích cách dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.
Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng dịch vụ của chúng tôi rằng các bên thứ ba này có thể có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn. Lý do là để thay mặt chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích nào khác

 

Sự an toàn
Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn trong việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, vì vậy chúng tôi đang nỗ lực để bảo vệ thông tin đó bằng cách sử dụng các phương tiện được chấp nhận về mặt thương mại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn và đáng tin cậy 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó

Liên kết đến các trang web khác
Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web đó. Xin lưu ý rằng các trang web bên ngoài này không do chúng tôi điều hành. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại chính sách bảo mật của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng một đứa trẻ dưới 13 tuổi đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thông tin này khỏi máy chủ của mình ngay lập tức. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng con bạn đã cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện hành động cần thiết.


Các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của mình theo thời gian. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra định kỳ trang này để biết bất kỳ thay đổi nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này. Những thay đổi này có hiệu lực ngay khi đăng lên trang này.

 

Liên hệ chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc gợi ý nào về Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tô
i.

bottom of page