top of page

Các sản phẩm chính

Trang chủ > Các sản phẩm chính

Chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm keo Epoxy, Keo UV, Silicone & MS Modified Silicone (Keo silicone đặc biệt)

所有永寬的產品大合照

Keo dán công nghiệp Everwide

Everwide đã được phát triển Keo dán công nghiệp từ năm 2000. Ứng dụng chính của chúng tôi tập trung vào linh kiện điện tử, điện tử ô tô, quang điện tử, thiết bị y tế và thiết bị thể thao, chúng tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thông qua đổi mới.

搜尋永寬的產品

Tìm kiếm sản phẩm

Dễ dàng tìm thấy nhu cầu sản phẩm của bạn tại đây. Chọn ứng dụng của bạn, chất nền và gửi báo giá cho chúng tôi.

電子摩托膠水的應用

Tìm kiếm sản phẩm

Dễ dàng tìm thấy nhu cầu sản phẩm của bạn tại đây. Chọn ứng dụng của bạn, chất nền và gửi báo giá cho chúng tôi.

bottom of page