top of page
Wooden Hut

Về chúng tôi

Trang chủ > Về chúng tôi

Chúng tôi chuyên về sản xuất keo Epoxy, keo UV, Silicone & MS Modified Silicone

永寬風景

Chúng tôi tin rằng tinh thần liên tục đổi mới và phát triển sản phẩm giúp Everwide trở thành nhà máy sản xuất chất kết dính hàng đầu

化學研發

Nhân viên luôn là yếu tốt cốt lõi và được chú trọng tại Everwide

bottom of page