top of page
DSC06765_edited_edited.jpg

Quy trình nghiên cứu dự án mới

Trang chủ >  Công nghệ kỹ thuật > Quy trình nghên cứu dự án

Chúng tôi là một tập thể vững chắc luôn sẵn sàng đối mặt với nghịch cảnh.

Nghiên cứu dự án

Làm thế nào để sử dụng dịch vụ của chúng tôi để giải quyết nhu cầu của công ty bạn? Đối với chúng tôi, có các quy trình sau như sau:

1

Khách hàng đưa ra các yêu cầu của họ.

Nhà cung ứng của khách hàng không đáp ứng được nhu cầu của họ về sản phẩm họ hiện đang sử dụng như chi phí, thời gian giao hàng, hiệu suất, v.v. Do đó khách hàng tìm đến chúng tôi và yêu cầu chúng tôi phát triển "sản phẩm tương tự"  nhưng chi phí thấp hơn và hiệu suất cao hơn hoặc họ cũng cần chúng tôi phát triển các công thức đặc biệt dành riêng cho nhu cầu của họ.

2

R & D và nhân viên bán hàng của chúng tôi xác nhận xem có sản phẩm hiện có tại công ty phù hợp với khách hàng hay không

Sau khi tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng, để tiết kiệm thời gian chờ đợi và nguồn nghiên cứu của khách hàng chúng tôi sẽ ưu tiên tìm kiếp  các sản phẩm hiện có sản xuất của chúng tôi để cung cấp, vì đôi khi các sản phẩm đó có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng ngay tức thì.

3

Bộ phận R & D của chúng tôi thực hiện "Đánh giá tính khả thi thành công của dự án"

Khi chúng tôi đối mặt với những ứng dụng mà chúng tôi chưa từng gặp đó trước đây, đội ngũ RnD sẽ tiến hàng xử lý đánh giá tính khả thi của dự án. Nghiên cứu bao gồm tìm hiểu nhu cầu thị trường, chi phí sản xuất, công nghệ, quy trình sản xuất, thời gian thu mua nguyên liệu, v.v. Những thông tin này cung cấp cho chúng tôi để đánh giá liệu chúng tôi có thể thực hiện việc bắt tay vào phát triển dự án mới hay không. Thông tin liên quan được ghi lại trong biểu mẫu nội bộ của Everwide (Mẫu hồ sơ phát triển dự án R-4-003).

4

Sử dụng công cụ để phân tích các sản phẩm cùng loại

Khi dự án thuộc về việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm tương tự khách hàng đang sử dụng, chúng tôi cần khách hàng cung cấp sản phẩm gốc để chúng tôi phân tích. Phương pháp này mang lại kết quả chinh xác hơn việc chỉ so sánh đơn giản thông qua bảng thông số kỹ thuật vì điều đó thỉnh thoảng sẽ tạo ra sai lệch và lãng phí rất nhiều thời gian nghiên cứu

5

Tiến hành sản xuất thử nghiệm mẫu tại phòng nghiên cứu

Các yêu cầu phân tích của sản phẩm gốc hoặc các ứng dụng mới yêu cầu nghiên cứu công thức phù hợp đều được tiến hành tại phòng thí nghiệm của Everwide. Trong giai đoạn này, một số đặc tính của các thành phần sản phẩm gốc sẽ được phát hiện

6

Dịch vụ cung cấp mẫu để thử nghiệm cho khách hàng

Chúng tôi gửi các mẫu dùng thử cho khách hàng thử nghiệm tại nơi sản xuất của họ và đây là giai đoạn rất quan trọng để đánh giá  biết được một dự án có thành công hay không. Thông qua nhiều lần thử nghiệm, chúng tôi có thể tra và đánh gái lại sản phẩm. Chúng tôi  luôn theo sát  khách hàng để cùng học hỏi và thảo luận , sẵn sàng sửa đổi và điều chỉnh công thức phù hợp nhất theo yêu cầu của khách hàng.

7

7. Dựa trên  kết quả thử nghiệm để điều chỉnh công thức cho phù hợp

Dựa trên những kết quả sau khi thử nghiệm, chúng tôi có thể xem xét các điều kiện mới, điều chỉnh công thức và sau đó tiến hành sản xuất thử để xác minh rằng hướng điều chỉnh là chính xác.

Con đường nghiên cứu đôi khi tiến triển nhanh chóng nhưng đôi khi phải đối mặt với thử thách 
Chúng ta cần phải luôn sẵn sàng đối mặt với hành trình mới lạ từng bước một cách cẩn trọng

請提供專案所需求的產品需求
logo PSD.png
Upload File

感謝您聯絡我們!

bottom of page