top of page

Quản lý
chất lượng

Trang chủ> Giới thiệu > Quản lý chất lượng

Dù khó đến đâu, chúng ta cũng chỉ có thể đi lên.

DSC_5417-二廠二樓抽真空機1.jpg

Ban đầu, chúng tôi đảm bảo chất lượng của mình bằng các dụng cụ chính xác. Chúng tôi tin rằng các dụng cụ chính xác có thể xác nhận chất lượng tốt. Ví dụ, chúng tôi sử dụng quang phổ FTIR (Fourier-Transform Infrared) để đảm bảo chất lượng ổn định của từng lô sản phẩm. Kiểm tra bằng dụng cụ là một cách kiểm soát chất lượng hiệu quả.

LEVEL2 : Chất lượng được QA giám sát (2003 ~)

Để đạt được mức đảm bảo, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các điểm kiểm tra. Ví dụ: trong mọi quy trình sản xuất, như đo lường, trộn, đóng gói và giao hàng, chúng tôi có QA dành riêng để giám sát và ghi lại thời gian thực. Ở giai đoạn này, chúng tôi đảm bảo về việc đảm bảo chất lượng

DSC_5528-實驗室2_edited.jpg

LEVEL1 : Chất lượng được kiểm tra bằng thiết bị (2003 ~)

DSC_5599-二廠二樓小批量分裝區5.jpg

Bên cạnh công cụ và sự giám sát, một trong những điều quan trọng nhất là ý thức về chất lượng của nhân viên. Chúng tôi có một cuộc họp buổi sáng kéo dài 5 phút vào mỗi buổi sáng. Chúng tôi cũng thuê các nhà tư vấn bên ngoài để thúc đẩy các hoạt động chất lượng liên quan. Những hoạt động này làm cho chúng tôi biết nhiều hơn về chất lượng.

LEVEL3 : Nâng cao chất lượng thông qua đào tạo hiệu quả (2011 ~)

LEVEL4 : Chất lượng đòi hỏi hệ thống phải hợp lý hóa (2011 ~)

Everwide quality management.png
about_pict04.jpg
DSC_5380-專案會議3.jpg

LEVEL5 : Chất lượng sẽ được phản ánh trong cuộc sống hàng ngày (2012 ~)

Chìa khóa để nâng cao chất lượng là từ con người của nó. Mọi người chủ động coi trọng chất lượng chỉ khi họ theo đuổi tiến độ công việc, tính chuyên nghiệp và phẩm giá trong cuộc sống hàng ngày của họ. Chúng tôi hy vọng rằng chất lượng được phản ánh trong cuộc sống hàng ngày của chúng tôi và chúng tôi là những người như vậy, vì vậy, một cách tự nhiên, chúng tôi tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt.

LEVEL5 : Chất lượng sẽ được phản ánh trong cuộc sống hàng ngày (2012 ~)

Chứng nhận hệ thống (2003 ~)

Chứng nhận chất lượng

Chứng nhận Môi trường

Chứng nhận an toàn lao động

Đào tạo & Chứng nhận

16949+品質+環安衛.jpg
bottom of page