top of page
interview_edited.jpg

ร่วมงานกับเรา

หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > ร่วมงานกับเรา

การทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เรียนผู้สมัคร:

 

ขอบคุณสำหรับความสนใจในการเปิดรับสมัครงานของบริษัท ก่อนที่คุณจะส่งประวัติของคุณ โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ ให้มั่นใจว่าคุณมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับบริษัทของเรา

1. ไม่ว่าคุณจะสมัครตำแหน่งใด เราอยากให้คุณมีคุณสมบัติที่ "น่าเชื่อถือ":
บริษัทของเราใช้ระบบการจัดการที่มีมนุษยธรรม เราไม่ปราถนาให้พนักงาน "ไม่กระตือรือร้น" และ "เกียจคร้าน" ต่อการทำงาน เนื่องจากเราไม่ใช้ระบบการจัดการแบบ "man-to-man" เราจึงต้องการให้คุณมี "น่าเชื่อถือ" เพื่อเป็นการลดหย่อนภาระในการจัดการของบริษัทของเรา

 

2. ไม่ว่าคุณจะสมัครตำแหน่งใด เราหวังว่าคุณจะยึดมั่นใน "จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ":
บริษัทเราเป็นโรงงานที่คิดค้นและผลิตสูตรของผลิตภัณฑ์ขึ้นเองไม่ว่าจะเป็น "องค์ประกอบ" หรือ "สัดส่วน" นั่นคือหัวใจสำคัญของบริษัท เราจึงคาดหวังให้พนักงานมีจรรยาบรรณวิชาชีพสูงสุด ไม่ว่าจะอยู่ในงานหรือลาออกไปแล้ว ก็ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นการปกป้องความลับทางธุรกิจและสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สามารถให้สามารถเชื่อถือได้

3. ไม่ว่าคุณจะสมัครตำแหน่งใด เราหวังว่าคุณจะให้ความสำคัญกับ "ศักดิ์ศรีในวิชาชีพ" ของคุณ:
บริษัทของเรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงและยกระดับจากวัฒนธรรมองค์กรแบบเดิม ๆ ที่ไม่ดีและกฎเกณฑ์เก่าหลายๆ อย่าง ที่จำเป็นต้องค่อยๆ ปรับปรุงและขจัดออกไป เช่น สภาพแวดล้อมในการทำงาน การดำเนินการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของแรงงาน และแนวคิดด้านคุณภาพ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรับคุณเข้ามาร่วมงานกับเราจะเป็นการเลื่อนระดับของบริษัทและร่วมกันสร้างมาตรฐานที่ดีในศักดิ์ศรีวิชาชีพ

4. ไม่ว่าคุณจะสมัครตำแหน่งไหน เราหวังว่าคุณจะมีทัศนคติต่อ"การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด":
บริษัทเราจำเป็นต้องร่วมมือกับลูกค้าในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ วิธีการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือแม้แต่องค์กรที่ต้องจัดการกับการเปลี่ยนไปในแต่ละวัน เราจึงต้องการให้พนักงานเตรียมพร้อมสำหรับการเรียนรู้ใหม่ตลอดเวลาด้วยทัศนคติเชิงรุก และอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาแนวความคิดให้ก้าวทันยุคสมัย

5. ไม่ว่าคุณจะสมัครตำแหน่งใด เราคาดหวังให้คุณ "ทำทุกอย่าง" สำหรับงาน:
โครงสร้างองค์กรของบริษัทของเรามีความคล่องตัว และเพื่อนร่วมงานจะให้การสนับสนุนซึ่งกันและกันตามความต้องการของงานและสถานการณ์ เราหวังว่าพนักงานในบริษัทจะมีความตระหนักใน "การทำงานอย่างเต็มที่" สำหรับงานที่ได้รับมอบหมาย เรายกย่องในการขยันขันแข็งไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง บริษัทเราไม่พึงประสงค์ต้องการเห็นพฤติกรรมที่เก่งแต่พูดแต่ไม่เห็นผล

หากคุณเห็นด้วยกับห้าประเด็นข้างต้น คุณสามารถฝากใบสมัครและรอการตอบกลับผ่านทาง Email เราตอบกลับและจัดวันเวลาในการสัมภาษณ์ให้สำหรับคุณ

 

สุดท้ายนี้ขอให้สมหวังกับงานที่ต้องการ

bottom of page