top of page

ผลิตภัณฑ์

หน้าหลัก > ผลิตภัณฑ์

กาวอุตสาหกรรม ค้นหาผลิตภัณฑ์ เรื่องราวความสำเร็จ

所有永寬的產品大合照

กาวอุตสาหกรรม

Everwide เริ่มต้นพัฒนากาวสำหรับอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ปี 2000 การใช้งานหลักจะอยู่ในกลุ่มชิ้นงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์กีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างพิถีพิถันด้วยการวิจัยคิดค้น

搜尋永寬的產品

ค้นหาผลิตภัณฑ์

ค้นหาความต้องการผลิตภัณฑ์ของคุณได้อย่างง่ายดายโดยผ่านการเลือก การใช้งาน พื้นผิว และสามารถส่งคำถามเพิ่มเติมถึงเราได้ที่นี่

電子摩托膠水的應用

เรื่องราวความสำเร็จ

เรามีประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาการใช้งานต่าง ๆ ของลูกค้ามาแล้วมากกว่า 20 ปี

bottom of page