top of page
Dòng acrylic KA005

Dòng acrylic KA005

KA005 là chất kết dính hai thành phần gốc acrylic được đóng rắn ở nhiệt độ phòng. Không cần xử lý bề mặt đặc biệt. Loại nhựa này có khả năng kết dính tuyệt vời với nhiều vật liệu có năng lượng bề mặt thấp sau khi đóng rắn. Chẳng hạn như polyamide (PA), polypropylene (PP), polyethylene (PE) và polyolefin nhiệt dẻo (TPO). Nó có thể thay thế đinh vít, đinh tán, hàn nhựa và các quy trình hai bước, bao gồm cả chất ăn mòn hóa học, sơn lót hoặc xử lý bề mặt trong nhiều ứng dụng.

1. 本產品混合後具有良好的操作性。
2. 具有異種 基材的 結構等級 接著能力。
3. 專業解決 熱可塑聚烯烴彈性體 ( 的結構接著 方案 。
4. 困難接著基材 不需要任何表面 的前 處理 程序 。
5. 零溶劑配方,低氣味特性,完全符合環保需求
6. 優異的熱穩定性。
7. 具有優良耐化性 耐水性。
8. 本產品符合 2011/65/EU RoHS 法規規範 。
9. 本產品符合低鹵素,氯 <900ppm ,溴 <900ppm ,氯 溴
<1500ppm 。

B. 顔色1(樹脂): 棕色
C. 顔色2(硬化劑): 淡黃色或白霧
bottom of page